NIA NJEMA II WAZAZI

NIA NJEMA


Mpango wa pili wa Nia Njema ni kuhakikisha jamii nzima inanufaika na bima (Financial Inclusion). Mpango huu wa pili humkinga Mwanachama, Mwenza na Watoto sita, pamoja na Wazazi wa mwanachama na wazazi wa Mwenza wa Mwananchama hadi wanne. Mafao yake yanaoneshwa katika jedwali

 • 1
 • KIPEPEO
 • Kiasi Cha Fedha Cha Mafao –Mwanachama
  1,500,000
 • Mafao – Mwenza wa Mwananchama
  1,000,000
 • Mafao – Kila Mtoto(Watotowasizidi 6)
  500,000
 • Mafao - Kila mzazi (wazazi wasiozidi 4)
  500,000
 • Ada Ya Bima Ya Mwaka
  42,000
 • Ada Ya Bima Ya Kila Mzazi Anayeongezeka kwa mwaka
  42,000
 • 2
 • NJIWA
 • Kiasi Cha Fedha Cha Mafao –Mwanachama
  3,000,000
 • Mafao – Mwenza wa Mwananchama
  1,500,000
 • Mafao – Kila Mtoto(Watotowasizidi 6)
  700,000
 • Mafao - Kila mzazi (wazazi wasiozidi 4)
  1,000,000
 • Ada Ya Bima Ya Mwaka
  114,000
 • Ada Ya Bima Ya Kila Mzazi Anayeongezeka kwa mwaka
  42,000
 • 3
 • TAUSI
 • Kiasi Cha Fedha Cha Mafao –Mwanachama
  4,000,000
 • Mafao – Mwenza wa Mwananchama
  2,000,000
 • Mafao – Kila Mtoto(Watotowasizidi 6)
  1,000,000
 • Mafao - Kila mzazi (wazazi wasiozidi 4)
  1,500,000
 • Ada Ya Bima Ya Mwaka
  160,800
 • Ada Ya Bima Ya Kila Mzazi Anayeongezeka kwa mwaka
  60,000